คำถาม-คำตอบ
(ถามโดยผู้เข้าร่วมสัมมนา ตอบโดย ฯพณฯ เอกอัครราชทูตอังกฤษ)

1.
ถาม

อยากทราบว่าทำไมในอดีตชาติยุโรป เช่น อังกฤษ จึงชอบล่าอาณานิคม ฆ่าคน ทำให้คนพื้นเมืองเดือดร้อนทั่วโลก? ศาสนาคริสต์สอนให้คนรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตัวเองมิใช่หรือ?

ตอบ

ลัทธิจักรวรรดินิยมนั้น ความปรารถนาที่จะเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็นเหตุผลย่อย จักรวรรดินิยมไม่ได้บังคับให้คนพื้นเมืองเข้ารีต เหตุผลที่สำคัญคงจะเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชน ให้เลิกทาส แต่ในบั้นปลายของลัทธิจักรวรรดินิยม พวกเขาต้องการควบคุมประเทศอื่น ใช้แรงงาน จึงละเมิดสิทธิมนุษยชนเองในอาณานิคมต่างๆ เป็นอันมาก เห็นด้วยกับผู้ถามว่า เป้าหมายบางอย่างของพวกจักรวรรดินิยมขัดต่อคำสอนของคริสต์ศาสนา

2.
ถาม

มี 2 คำถาม คำถามแรกเป็นเรื่องคนย้ายถิ่นไปมาข้ามชาติแล้วเกิดปัญหา มีเรื่องเช่น หญิงอังกฤษถูกจับและขังคุกในไทยในข้อหายาเสพติด ต่อมาได้รับอนุญาตให้ย้ายไปรับโทษต่อในอังกฤษ เธอได้เขียนหนังสือเล่าเรื่องเลวร้ายต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรมของไทย และสภาพเรือนจำ อยากทราบว่า มีกรณีที่คนไทยถูกจับในอังกฤษในข้อหายาเสพติดแล้วถูกย้ายมารับโทษในไทยบ้างไหม? คำถามที่สองเกี่ยวกับคนเข้าเมืองของอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกขอลี้ภัย จริงไหมที่อังกฤษไม่ต้องการรับพวกขอลี้ภัยชาวพม่า ในขณะที่อังกฤษและประเทศในสหภาพยุโรปประณามรัฐบาลเผด็จการพม่า แต่ทำไมไม่ยอมรับชาวพม่าลี้ภัยที่พวกเขาเดือดร้อนจากรัฐบาลที่กดขี่ประชาชน?

ตอบ

เกี่ยวกับหญิงอังกฤษ หนังสือเขียนโดย Susan Gregory ประเภทนั้นขายดี ส่วนคำถามนั้น ผมไม่ทราบว่า มีนักโทษไทยในอังกฤษถูกส่งตัวมารับโทษในไทยหรือไม่ ข้อมูลนี้พอหาได้ เรามีข้อตกลงต่างตอบแทนระหว่างกัน ชาวอังกฤษที่รับโทษในไทยครบ 8 ปีแล้ว มีสิทธิร้องขอกลับไปรับโทษต่อในอังกฤษได้ ผมทราบว่ามีคนไทยในอังกฤษที่ถูกจับ ผมทราบว่ามีนักโทษชาวอังกฤษที่ติดคุกในไทยระยะสั้น พอใจที่จะถูกจำคุกในไทยมากกว่าอยู่ในคุกอังกฤษ

คำถามที่สอง เกี่ยวกับผู้ขอลี้ภัยในอังกฤษ รัฐบาลเสรีของเราพยายามจะเปิดรับผู้ลี้ภัย แต่เรื่องนี้มีปัญหาซับซ้อน มีคนที่ชอบอ้างว่าเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมือง แต่จริงๆ ไม่ใช่เป็นผู้ลี้ภัยทางเศรษฐกิจมากกว่า ไทยก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันกับผู้ลี้ภัยชาวพม่า ปัญหาของรัฐบาลคือ จะทำอย่างไรให้สมดุลระหว่างเปิด หรือไม่เปิดรับผู้ลี้ภัย เป็นเรื่องอ่อนไหวในอังกฤษพอๆ กับในไทย

3.
ถาม

อยากทราบบทบาทของอังกฤษเกี่ยวกับการเพิ่มสมาชิกถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และการปฏิรูปสหประชาชาติ นอกจากนั้น อยากทราบว่าอังกฤษมีจุดยืนอย่างไรแล้วหรือยัง ในการสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนดร.สุรเกียรติเป็นเลขาธิการสหประชาชาติคนต่อไป

ตอบ

อังกฤษยังเปิดกว้างเกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูปสหประชาชาติ การเปลี่ยนแปลงควรมีเพื่อให้สหประชาชาติตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลก ส่วนคำถามที่สองนั้น รัฐมนตรีต่างประเทศของเราได้พบ ดร. สุรเกียรติแล้วในประเทศไทย ปลัดกระทรวงของเราทั้งสองประเทศก็ได้พบกันแล้วทั้งที่กรุงเทพฯและลอนดอน ในฐานะเป็นสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคง เรายังไม่เปิดเผยว่าจะสนับสนุนผู้สมัครคนใด เราถือว่า ดร. สุรเกียรติ เป็นผู้สมัครที่เด่น และขอแสดงความยินดีที่ท่านเป็นผู้สมัครคนหนึ่ง

4.
ถาม

คำถามแรกเกี่ยวกับกฎหมายรักษาความมั่นคงต่างๆ ในอังกฤษ หลังจากเหตุการณ์ 11 กันยาฯ มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย อยากทราบความเห็นของท่านในมิตินโยบายต่างประเทศในด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนทั่วโลก? คำถามที่สอง ปัจจุบันมีคนไทยจำนวนมากต้องการไปเรียนในอังกฤษ ปัญหาการเลือกสถานที่เรียนนั้นค่อนข้างยาก ปัญหาที่จะถามคือ ทั้งไทยและอังกฤษจะใช้เงินอย่างไรในการการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว? จะควบคุมคุณภาพกันอย่างไร?

ตอบ

คำถามแรก ชาวอังกฤษมองว่าสหภาพยุโรปเข้ามายุ่งเรื่องส่วนตัวของพวกเขามากเกินไป อังกฤษมีชุมชนมุสลิมมาก มีคนต่อต้าน ปัญหามีว่ารัฐบาลจะปกป้องสิทธิของชาวมุสลิมกับพวกที่นับถือศาสนาอื่นโดยถ้วนหน้ากันได้อย่างไร ไม่เฉพาะชาวคริสต์ เรื่องนี้เชื่อมโยงกับอันดับความสำคัญของนโยบายต่างประเทศของอังกฤษ คำถามที่สอง ผมดีใจที่เห็นคนไทยมีโอกาสเลือกที่เรียนกว้างไกลมากขึ้น ปีที่แล้ว ทราบว่านักเรียนไทยสนใจไปเรียนในอังกฤษมากที่สุด เหตุผลคงจะเป็นเพราะมีมหาวิทยาลัย-วิทยาลัยเปิดใหม่ให้เลือกมาก นักศึกษาต่างชาติช่วยส่งเสริมให้พวกเขาเติบโต ในขณะเดียวกัน นักศึกษาชาวอังกฤษและยุโรปมีฐานะต่ำ สมัยก่อนผมได้รับทุนเรียน เดียวนี้รัฐบาลตัดทุนหมด ต้องกู้ทุนเรียนเหมือนลูกผม คุณภาพของการศึกษาต่ำลงเพราะปริมาณนักศึกษามากขึ้น มีปัญหาที่ต้องชั่งน้ำหนักให้สมดุลระหว่างจะให้การศึกษาแก่คนมากขึ้น หรือจะเอาคุณภาพสำหรับนักเรียนหัวกะทิ

5.
ถาม

ท่านได้พูดเมื่อกี้นี้ว่าอังกฤษประสบความสำเร็จในการต่อต้านการก่อการร้ายภายในประเทศ ท่านมีข้อแนะนำให้แก่รัฐบาลไทยหรือไม่ว่า จะจัดการกับปัญหาการก่อการร้ายในภาคใต้ของไทยอย่างไร

ตอบ

คงด่วนเกินไปที่จะพูดว่าเราประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาไอร์แลนด์เหนือ เรายังมีปัญหากับขบวนการไอ.อาร์.เอ. เรายังต้องเจรจากันต่อ ชาวอังกฤษกดดันรัฐบาลอย่างหนักให้ยุติความรุนแรง เกี่ยวกับปัญหาของไทย ผมคงไม่อาจหาญที่จะให้คำแนะนำอะไร ปัญหานี้เป็นเรื่องภายในของไทย ประเทศอื่นไม่อยู่ในฐานะที่จะให้คำแนะนำ ในอดีตไทยประสบความสำเร็จในการจัดการกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ สาเหตุส่วนหนึ่งเพราะจีนระงับการสนับสนุน ภาคใต้ของไทยเป็นดินแดนที่มีลักษณะพิเศษ รัฐบาลอังกฤษประณามการก่อการร้ายทุกรูปแบบ เรามีประสบการณ์จัดการกับขบวนการไอ.อาร์.เอ. ซึ่งใช้ความรุนแรงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่พวกเขาต้องการ เรายินดีที่ได้แลกเปลี่ยนความคิดและข่าวสารเรื่องนี้กับไทย

6.
ถาม

ท่านมีความเห็นเกี่ยวกับการใช้กำลังแก้ไขปัญหาความขัดแย้งกันในโลกปัจจุบันอย่างไร

ตอบ

กำลังในตัวของมันไม่สามารถแก้ปัญหาได้ เราอาจจะเป็นฝ่ายชนะแต่แก้ปัญหาไม่ได้ อังกฤษให้ความสำคัญอันดับแรกๆ ในนโยบายต่างประเทศที่จะไม่ใช้กำลัง แต่จะใช้วิถีทางทางการเมือง เรื่องอิรัก จะต้องให้รัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้งจากชาวอิรักควบคุมกองกำลังรักษาความมั่นคงของตนเอง เป้าหมายของเราคือการส่งเสริมประชาธิปไตยในตะวันออกกลาง วิธีการของคอมมิวนิสต์เราเห็นมาแล้วว่าไม่ได้ผล แต่ลัทธิทุนนิยมก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่าง

7.
ถาม

บริษัทอังกฤษจำนวนมากมาลงทุนในไทย รัฐบาลอังกฤษมีมาตรการอย่างไรเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมในไทยบ้าง

ตอบ

อังกฤษทำตามข้อตกลงเกียวโต ซึ่งมีเป้าหมายในการรักษาสิ่งแวดล้อมของโลก ประเทศไทยเองก็มีกฎหมายรักษาสิ่งแวดล้อม เดี๋ยวนี้นักลงทุนต้องมีพันธะรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย ปัจจุบันมีบริษัทอังกฤษในไทยผลิตพลังงานจากขยะที่เชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว (24 มิถุนายน 2005) ผมไปที่จังหวัดเลย ไปดูเขื่อนพลังน้ำไฟฟ้าขนาดเล็ก มันไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมเสีย ในประเทศไทยอังกฤษไม่มีโรงงานใหญ่ๆที่ปล่อยควันเสียมากๆ บริษัท TESCO ของเราที่มาลงทุนในไทย มีนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมาก เราพยายาม แต่งานของเรายังไม่สมบูรณ์ เรามุ่งไปสู่จุดนั้น